სავაჭრო გამოფენები

  1. Worldfood Poland: Warsaw ვარშავა - საკვები და სასმელი პროდუქციის გამოფენა, რომელიც ყოველწლიურად 6800-ზე მეტ კომპანიასა და მომხმარებელს მასპინძლობს.

  2. Polagra Food:Poznan პოზნანი - საკვები პროდუქციის, თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და სასტუმრო მომსახურების გამოფენა.

  3. Gastrofood: Krakow კრაკოვი - საკვები პროდუქციის, თანამედროვე სასტუმრო და სარესტორნო აღჭურვილობის, ქეითერინგისთვის საჭირო პროდუქციის გამოფენა.

  4. Warsaw Food Expo: Warsaw
  5. Bioexpo Warsaw: Warsaw ვარშავა - საკვები და სასმელი პროდუქციის გამოფენა, სადაც ასევე იმართება კონფერენციები, სემინარები და თანამედროვე აღმოჩენების პრეზენტაციები.

  6. Bioexpo Warsaw: ვარშავა - საკვები და სასმელი პროდუქციის გამოფენა, სადაც ასევე იმართება კონფერენციები, სემინარები და თანამედროვე აღმოჩენების პრეზენტაციები.