მზაობის ტესტი

ამ ტესტით შეძლებთ დაადგინოთ რამდენად მზად ხართ, რომ თქვენმა კომპანიამ მონაწილეობა მიიღოს საქართველოში ექსპორტისა და იმპორტის ბიზნესში. აუცილებლად შეავსეთ მოცემული ტესტის ყველა კითხვა!

თქვენი მიმდინარე ფინანსური მდგომარეობიდან გამომდინარე, რა რაოდენობის თანხას დახარჯავდით ერთი წლის განმავლობაში ექსპორტის ხელშეწყობისათვის?

შეგიძლიათ გაზარდოთ წარმოება,არსებული რესურსების გათვალისწინებით?

გყავთ პერსონალი საერთაშორისო გამოცდილებით? (შეგიძლიათ მონიშნოთ რამდენიმე პასუხი)

ექსპორტის მართვა

საერთაშორისო მარკეტინგი

აკადემიური ექსპორტის ტრენინგი

საზღვარგარეთ მოგზაურობის გამოცდილება

უცხო ენები(ინგლისური)

მცირე ან არასაკმარისი გამოცდილება

თქვენს ინდუსტრიაში,თქვენი კომპანია არის:

სად ხდება თქვენი პროდუქციის რეალიზება?

მხოლოდ ადგილზე

მხოლოდ თბილისში ან მხოლოდ რეგიონში

ქვეყნის მასშტაბით

მცირე ექსპორტი

ფართო მასშტაბიანი ექსპორტი

თქვენი გაყიდვები ბოლო პერიოდში?

ფიქსირდება თანმიმდევრული ზრდა

ინარჩუნებს ტემპს კონკურენციასთან მიმართებაში

ფიქსირდება კლება